Pistepörssi

PelaajaOMOwn Goals
Jani Wahlsten5600
Olli Kinnaslampi800
Tommi Nurmi3440
Juha Toivonen12860
Santtu Mononen500
Pekka Rautiainen2400
Karri Kauppala118660
Erik Åhlgren3420
Timo Riihelä158270
Mika Salonen148160
Samuli Hopia128120
Sami Tamminen100
Eero Johansson8490
Ari Tiiperi15680
Juhani Nousiainen7880
Niko Ropponen2630
Aleksi Hopia147640
Eetu Lehtinen12990
Henri Sääksmäki1970
Joona Konga710
Riku Savolainen81230
Kalle Montonen7220
Toni Ahola800
Tomi Tiiperi3120
Juha Niemi900
Tero Immonen600
Jari Mertala4770
Olli Manner68160
Jani Nurmi13320
Miikka Peltonen600
Toni Palm9600
Aki Andersson10880
Henri Takki88590
Lauri Repokivi1530
Oskari Terhemaa1930
Jeri Keinänen200
Sami Rautiainen2600
Miikka Haapalehto5840
Rene Mäkinen1300
Heikki Kvist127250
Joni Kauranen900
Jari Lappalainen108160
Mikko Turunen700
Jukka Mäki50210
Matias Planting3860
Jouni Herranen35110
Joonas Lahtinen1770
Janne Pietiläinen2210
Jyri Hirvinen3640
Esa Laine2910
Lauri Liuhanen33110
Niko Naskali2010
Markus Mononen200
Arto Kuoremäki183810
Petteri Kettunen4110
Valtteri Kettunen3570
Valtteri Katvala510
Guirguis Morkos59170
Jukka Ruokola14050
Antti Ratilainen900
Timo Tuominen1450
Juha-Matti Hämäläinen90250
Mikko Lehtinen1300
Aleksi Torala600
Mika Kallio1210
Nico Tuominen900
Valtteri Rautiainen810