Pistepörssi

PelaajaOMOwn Goals
Jani Wahlsten5400
Olli Kinnaslampi800
Tommi Nurmi3340
Juha Toivonen12560
Santtu Mononen500
Pekka Rautiainen2100
Karri Kauppala115630
Erik Åhlgren3420
Timo Riihelä154270
Mika Salonen145160
Samuli Hopia126120
Sami Tamminen100
Eero Johansson8490
Ari Tiiperi15480
Juhani Nousiainen7480
Niko Ropponen2630
Aleksi Hopia144630
Eetu Lehtinen12890
Henri Sääksmäki1970
Joona Konga710
Riku Savolainen81230
Kalle Montonen7020
Toni Ahola800
Tomi Tiiperi3120
Juha Niemi500
Tero Immonen600
Jari Mertala4570
Olli Manner68160
Jani Nurmi13020
Miikka Peltonen600
Toni Palm9300
Aki Andersson10880
Henri Takki86590
Lauri Repokivi1530
Oskari Terhemaa1730
Jeri Keinänen200
Sami Rautiainen2400
Miikka Haapalehto5840
Rene Mäkinen1300
Heikki Kvist125250
Joni Kauranen900
Jari Lappalainen106160
Mikko Turunen700
Jukka Mäki49210
Matias Planting3750
Jouni Herranen34110
Joonas Lahtinen1560
Janne Pietiläinen2210
Jyri Hirvinen3540
Esa Laine2810
Lauri Liuhanen2990
Niko Naskali1910
Markus Mononen200
Arto Kuoremäki179810
Petteri Kettunen3910
Valtteri Kettunen3250
Valtteri Katvala200
Guirguis Morkos59170
Jukka Ruokola13750
Antti Ratilainen900
Timo Tuominen1030
Juha-Matti Hämäläinen90250
Mikko Lehtinen1000
Aleksi Torala500
Mika Kallio1210
Nico Tuominen900
Valtteri Rautiainen710