Pistepörssi

PelaajaOMOwn Goals
Jani Wahlsten5700
Olli Kinnaslampi800
Tommi Nurmi4740
Juha Toivonen13970
Santtu Mononen500
Pekka Rautiainen2900
Karri Kauppala131700
Erik Åhlgren3420
Timo Riihelä171270
Mika Salonen158160
Samuli Hopia141140
Sami Tamminen100
Eero Johansson8590
Ari Tiiperi170100
Juhani Nousiainen7880
Niko Ropponen2630
Aleksi Hopia160690
Eetu Lehtinen13790
Henri Sääksmäki1970
Joona Konga710
Riku Savolainen81230
Kalle Montonen8030
Toni Ahola800
Tomi Tiiperi3120
Juha Niemi900
Tero Immonen600
Jari Mertala5780
Olli Manner77160
Jani Nurmi14520
Miikka Peltonen600
Toni Palm9600
Niko Kiviniemi1020
Aki Andersson11880
Henri Takki103670
Lauri Repokivi1530
Oskari Terhemaa2940
Jeri Keinänen200
Sami Rautiainen2900
Miikka Haapalehto6540
Rene Mäkinen1300
Heikki Kvist136270
Joni Kauranen900
Jari Lappalainen115160
Mikko Turunen700
Jukka Mäki50210
Matias Planting53120
Jouni Herranen44110
Joonas Lahtinen2490
Janne Pietiläinen2210
Sami Tuominen700
Jyri Hirvinen3640
Esa Laine4250
Topi Hyvärinen1400
Lauri Liuhanen43130
Niko Naskali2010
Markus Mononen200
Arto Kuoremäki197850
Petteri Kettunen4510
Valtteri Kettunen4180
Valtteri Katvala1110
Guirguis Morkos71190
Jukka Ruokola14950
Antti Ratilainen900
Timo Tuominen2370
Juha-Matti Hämäläinen90250
Mikko Lehtinen2210
Aleksi Torala700
Mika Kallio1210
Nico Tuominen900
Valtteri Rautiainen1110