Pistepörssi

PelaajaOMOwn Goals
Jani Wahlsten5700
Olli Kinnaslampi800
Tommi Nurmi3840
Juha Toivonen13160
Santtu Mononen500
Pekka Rautiainen2800
Karri Kauppala122660
Erik Åhlgren3420
Timo Riihelä162270
Mika Salonen153160
Samuli Hopia132120
Sami Tamminen100
Eero Johansson8490
Ari Tiiperi161100
Juhani Nousiainen7880
Niko Ropponen2630
Aleksi Hopia152670
Eetu Lehtinen13190
Henri Sääksmäki1970
Joona Konga710
Riku Savolainen81230
Kalle Montonen7420
Toni Ahola800
Tomi Tiiperi3120
Juha Niemi900
Tero Immonen600
Jari Mertala5070
Olli Manner70160
Jani Nurmi13620
Miikka Peltonen600
Toni Palm9600
Niko Kiviniemi100
Aki Andersson11180
Henri Takki94610
Lauri Repokivi1530
Oskari Terhemaa2230
Jeri Keinänen200
Sami Rautiainen2900
Miikka Haapalehto5840
Rene Mäkinen1300
Heikki Kvist129250
Joni Kauranen900
Jari Lappalainen112160
Mikko Turunen700
Jukka Mäki50210
Matias Planting4360
Jouni Herranen38110
Joonas Lahtinen1870
Janne Pietiläinen2210
Sami Tuominen200
Jyri Hirvinen3640
Esa Laine3120
Topi Hyvärinen400
Lauri Liuhanen36110
Niko Naskali2010
Markus Mononen200
Arto Kuoremäki188820
Petteri Kettunen4110
Valtteri Kettunen3570
Valtteri Katvala510
Guirguis Morkos65170
Jukka Ruokola14550
Antti Ratilainen900
Timo Tuominen1750
Juha-Matti Hämäläinen90250
Mikko Lehtinen1500
Aleksi Torala700
Mika Kallio1210
Nico Tuominen900
Valtteri Rautiainen1110