Pistepörssi

PelaajaOMOwn Goals
Jani Wahlsten5700
Olli Kinnaslampi800
Tommi Nurmi5140
Juha Toivonen14480
Santtu Mononen500
Pekka Rautiainen2900
Karri Kauppala136710
Erik Åhlgren3420
Bunnak Songsit300
Timo Riihelä177270
Mika Salonen163160
Samuli Hopia146150
Sami Tamminen100
Eero Johansson8590
Ari Tiiperi176100
Juhani Nousiainen7880
Niko Ropponen2630
Aleksi Hopia165700
Eetu Lehtinen13790
Henri Sääksmäki1970
Joona Konga710
Leevi Marttila300
Riku Savolainen81230
Kalle Montonen8330
Toni Ahola800
Tomi Tiiperi3120
Juha Niemi900
Tero Immonen600
Jari Mertala6080
Olli Manner79160
Jani Nurmi14920
Miikka Peltonen600
Toni Palm9600
Niko Kiviniemi1320
Aki Andersson12280
Henri Takki109680
Lauri Repokivi1530
Oskari Terhemaa2940
Jeri Keinänen200
Sami Rautiainen2900
Miikka Haapalehto7140
Rene Mäkinen1300
Heikki Kvist136270
Joni Kauranen900
Jari Lappalainen120180
Mikko Turunen700
Jukka Mäki50210
Matias Planting58120
Jouni Herranen48140
Joonas Lahtinen27100
Janne Pietiläinen2210
Sami Tuominen810
Jyri Hirvinen3640
Esa Laine4560
Topi Hyvärinen2020
Lauri Liuhanen43130
Niko Naskali2010
Markus Mononen200
Arto Kuoremäki199850
Petteri Kettunen4910
Valtteri Kettunen4590
Valtteri Katvala1110
Guirguis Morkos76190
Jukka Ruokola15250
Jasper Hermansson300
Antti Ratilainen900
Timo Tuominen30110
Juha-Matti Hämäläinen90250
Mikko Lehtinen2610
Aleksi Torala700
Mika Kallio1210
Nico Tuominen900
Valtteri Rautiainen1110
Niclas Lähteenmäki300